Energia syventää talouden vaikeuksia

  • Nykyisillä kivihiilen hinnoilla pitäisi CO 2 hinta olla  hinta on vähintään 60 €/ tonni, jotta  öljy-indeksoitu kaasu pystyisi kilpailemaan  hiilen kassa sähköntuotannossa.
  • Tällä hetkellä Euroopan kaasun hinnat ovat 4-5 kertaa korkeammat kuin Yhdysvalloissa. Viisi vuotta sitten he olivat enemmän tai vähemmän sama. Tämä luo erittäin kielteinen tilanne eurooppalaisille kuluttajille. Sähkön  hinnat Euroopassa ovat 50% korkeammat kuin Yhdysvalloissa ja kolme kertaa suuremmat kuin Kiinassa. Tämä  aiheuttaa  suuren ongelman Euroopan taloudelle. Sille on tehtävä jotain.  EU-politiikan  olisi oltava paljon vahvempaa tämän suhteen. Juuri nyt tekeillä olevat  energia päätökset ovat ajamassa ajavat Euroopaa  taloudellisesti vaikeisiin aikoihin.

Fatih Birol, Chief Economist of the IEA,

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!