Energia muuttaa maailmaa

IEA.JPG

Kansainvälinen energiajärjestö (englanniksi International Energy Agency, IEA) on OECD:n vuonna 1974 perustama kansainvälistä energia-alan yhteistyötä edistävä järjestö. Se palvelee OECD:n jäsenmaita tieteellisenä ja alan kehitystä tukevana asiantuntijajärjestönä. IEA:n tehtävänä on edistää maailman energiaturvallisuutta, energian saatavuutta ja kestävän kehityksen mukaista taloudellista kasvua. Wikipedia

Järjestö julkaisee World Energy Outlookin syksyllä. Koko raportti sisältää monia aihealueita, mutta kokonaisuudesta on tehty tiukka, lyhyt yhteenveto, joka yrittää vastata kysymykseen :Missä mennään?
Tämän vuoden pääkohdat kuuluvat:

  • -IEA:n  raportti Kiinan, ja sen jälkeen Intian johdolle kehittyvät Aasian maat kasvattavat globaalia energian kysyntää ja kauppaa.
  •  -Teknologian avulla otetaan käyttöön uusia öljyresursseja , mutta Lähi-idällä on edelleen keskeinen merkitys pidemmällä aikavälillä.
  •  -Alueelliset hinta erot ja huoli kilpailukyvystä ovat tulleet jäädäkseen, mutta on olemassa keinoja reagoida – tehokkuuteen tulisi ensi kädessä turvautua. 
  •  - Siirtymistä tehokkaampaan, vähähiiliseen energia sektoriin on vaikeampaa tiukan talouden aikoina , mutta tarve kiirehtiä ei ole yhtään vähäisempää.

Asiaa selventävät muutamat kuvat:

Olemme täällä Euroopassa hanakassa asemassa, koska USA on liuske kaasun avulla on löytänyt uuden kilpailuvaltin, kun taas täällä tehdään hurjia energiapoliittisia päätöksiä, kuten Saksassa yhtäkkisellä ydinvoimasta luopumisella. Siinä on tulevalle varakanslerille,sd purtavaa .

Arviossa päädytään melko lohduttomaan kuvaan siitä, mitä tästä seuraa:

Kun tiedämme Suomen perusteollisuuden rakenteen, voimme helposti arvioida, että meillä on tässä pelissä paljon menetettävää. Perusmetalli ja metsä ovat energiaintensiivisiä. Teollista selkärankaamme rasitetaan. Tähän asetelmaan, kun pannaan omaperäinen energiapolitiikkamme monenlaisin vero / tukijärjestelmin ja uhkarohkeine ydinvoimainvestoineineen, ei todellakaan voi olla rauhallisella mielellä.

Nyt olisi totisesti harkitsevaisen ja kokonaisuuden edun huomioon ottavan politiikan paikka. Mutta energiapolitiikkaa heiluttelevat muut sen kannalta toisarvoiset tekijät, kuten sijaintipaikat ja toimittajarahoittaja järjestelmät. Ja tasavallan hallitus on toimintakyvytön tekemään uusia linjauksia johtuen historiasta ja monipuolueluonteesta.

.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!