Elvytyspelkoa alhaisesta korosta huolimatta

LainakorotpysyvC3A4talahaallaWolC3B6f20150317.JPG

Maailma on muuttunut. Vanhastaan sanottiin, että se mikä menee ylös se tulee alas ja päinvastoin. Meillä kovan koron kauhuja tuntevilla on jatkuvasti sellainen olo, ettei tämä voi näin olla. Tätä samaa ihmetyksen aihetta käsitteli Martin Wolf kolumnissaan. Hänellä on hänen näkemystä tukevia argumentteja, joista yksi on oheinen pitkän koron kehityskäyrä.

Tällaisella korkotasolla tuntuu kyllä tyhmältä kiristää taloutta velan maksamiseksi. Kyllä se vaan on niin, kuten viisaat sanovat, että investoikaa julkiseenifraan:

TALOUS & YHTEISKUNTA 1/2015
Miten Suomen taloutta voitaisiin elvyttää?
Pertti Haaparanta Professori

Euroopan, erityisesti euroalueen ongelma on kokonaiskysynnän vähyys. Sama pätee yksittäisiin jäsenmaihin, minkä vuoksi elvytys on hyvä keino parantaa työllisyyttä ja kokonaistuotantoa niissäkin. Suomessakin on hyvin mahdollista, että elvytys on paitsi tehokasta myös itsensä rahoittavaa, koska elvytyksellä on myös pitkän ajan vaikutuksia. Rakenteellisissa uudistuksissa pitäisi mennä James Meaden esittämän kumppanuustalouden suuntaan ja toisaalta julkisen vallan lisääntyvään panostukseen innovaatiotoimintaan

Mutta palataan tuhon velan hintaan eli korkonäkymiin. Martin Wolf tiivistää oman vastauksensa hankalaan kysymykseen seuraavasti:

Milloin saamme nähdä pysyvää reaalikorkojen nousua?

Tämä edellyttäisi investointihalujen vahvistumista merkittävästi, säästämisen vähentämistä ja laskuun riskien välttämisen vähenemistä — kaikki epätodennäköistä lähitulevaisuudessa.

Kiinan kasvu on hidastumassa, joka todennäköisesti alentaa korkoja entisestään. Monet kehittyvät taloudet ovat myös heikentävät menoaan. Yhdysvaltain elpyminen ei kestä merkittävästi korkeampaa korkotasoa erityisesti huomioon ottaen dollarin nykyinen vahvuus. Velka on yhä laajamittaista monissa talouksissa.

Erittäin alhainen korkotaso ei ole keskuspankkien on juoni. Se ovat seurausta supistavista voimista maailmantaloudessa. Vaikka ylöspäin liikkuminen tuntuu ultra-alhaiselta tasolta lopulta väistämättömältä, on todennäköistä, että historiallisen alhainen korko on kanssamme vielä jonkin aikaa. Ne, jotka lyövät vetoa hyppäävän inflaation ja joukkovelkakirjamarkkinoiden sekasorron puolesta saavat jatkossakin pettyä. Laman laajeneminen on saatu pysäytettyä. Mutta lamaa se on edelleenkin.

Poliittisesti varsinkin mielikuvissa velka on syntiä. Kaikki sitä karttavat eikä kansalaiset ymmärrä yksityisen ja julkisen velan ero EI VARSINKAAN Saksassa, mutta ei Suomessakaan.
Porvaripuolella velkaa ymmärretään silloin kun alennetaan veroja. Julkisiin investointeihin puolustusmenoja lukuun ottamatta suhtaudutaan kriittisesti ja leikkauksiin ollaan valmiina aina, kunhan ei tarvitse sano mistä.

Tässä SDP:n on vedettävä omaa linjaansa. Elvyttävää ja vastuullista, mutta rohkeaa ja selkeää.TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!