Elintarvikekoeketjua kehittämään

VS+elintarvike+20121001JPG.JPG

Naantali on kuin yksi meistä vaan melkein, mutta ei ihan. Entistä enemmän muistutamme Suomen keskimääräisyyksiä. Tämä on hyvä pitää mielessä, jotta asianmukainen nöyryys pysyisi mielessä.

Väestö                                                                             Naantali         Suomi

Väkiluku                                                     31.12.2011      18 871            5 401 267

Väkiluvun muutos, %                                  2010 - 2011     0,3                 0,5

0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, %           31.12.2011     16,8                16,5

15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, %          31.12.2011     64,6                65,4

65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, %  31.12.2011     18,6                18,1

Ehkä tuota demograafista eli ikäjakautuma kuvaa yllättävämpää on, että Naantali elinkeinorakenne on vähän ”vanhanaikainen”. Meillä on jalostusta enemmän kuin maassa keksimäärin ja palveluja vähemmän ja alkutuotantoa melkein keskiarvoisesti.

Työpaikat                                                   Naantali       Suomi

Alkutuotannon työpaikkojen osuus,  %        31.12.2010     3,1                3,7

Jalostuksen työpaikkojen osuus, %             31.12.2010      31,4              22,1

Palvelujen työpaikkojen osuus, %               31.12.2010       63,7             72,9

Tätä taustaa vastaan meidän pitäisi tuntea mielenkiintoa elintarvikehuoltoa ja sitä kautta elintarvikeketjun toimintaan. Yksi mielenkiintoinen raportti on ollut käsissämme tuo kuvan mukainen. Sen tiivistelmä päättyy:

 

Tulosten mukaan elintarviketeollisuuden vaikutus maakunnan BKT:hen voisi nousta vuoteen 2020 mennessä yhteensä 1 795 miljoonaan euroon eli nykytilanteeseen nähden vaikutus voisi kasvaa noin 344 miljoonalla eurolla. Elintarviketeollisuuden työllisyysvaikutus voisi nousta yhteensä noin 13 730 henkilötyövuoteen eli kasvua nykytilanteeseen tulisi 2 899 henkilötyövuotta, jos kehitysarviot toteutuvat.

 

Selvityksen tulosten valossa Varsinais-Suomessa ruokaketjun eri osien vaikutus maakunnan talouteen ja työllisyyteen on jo nykyisellään korkea. Elintarviketeollisuuden yritysten kasvuennusteiden toteutuminen voi merkittävästi lisätä maakunnan taloudellista kasvua ja työllisyyttä. Kasvuennusteidentoteutumista tulisi tukea maakunnan talouden ja työllisyyden

edistämiseksi.

Elintarviketeollisuuden työpaikoille voisi olla luonnollista tilausta Naantaliin.  Ja jos oikein huimia ajattelee, niin voisi ajatelle, että elintarvikeketju kulkisi täällä merestä ja maalta lautaselle niin kotona, julkisen sektorin laitoksissa kuin ravintoloissa ja muissa palvelupisteissä. Ja sitten vielä sekin hienous, että meillä on maustealan huippuyrittämistä paikkakunnalla.
Innovaatio vaan puuttuu.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!