Ele Alenius: Planetarismi

AleniusslviytymisstrategiaHS20160723.JPG


Vieraskynä: Ihmiskunta tarvitsee selviytymisstrategian
Uuden yhteiskuntafilosofian pohjaksi on otettava humaanin sivistyksen rakentaminen ja maapallon suojeleminen, kirjoittaa valtiotieteiden tohtori Ele Alenius. HS 23.7.2016.

91 vuotias Ele Alenius on ollut oman tiensä kulkija idealistinen sosialisti, joka johti SKDL:ää 60-70 luvulla hurjan kahtiajaon aikoina. Hän oli kansanedustajana ja ministerinä ja sittemmin Suomen Pankin johtajana.
Itsenäisellä vakaumuksensa mukaisella toiminnalla hän joutui neuvostokommunistien mustalle listalle. Vasemmistoliittoon hän ei liittynyt siksi, että sinne hyväksyttiin vanhat stalinistit.
Hänen planetarismi – juttu on harvinaisen tiivistetty ajatuskokonaisuus.. Se kannatta lukea
http://www.hs.fi/paivanlehti/23072016/a1469161424925

Hän lopettaa kirjoituksen julistukseen:

Ajateltaessa ihmiskunnan tähänastista historiaa näyttää vahvasti siltä, että nyt voimakkaasti etenevän tieteen ja teknologian aikakauden yhteiskuntafilosofian on syytä ottaa peruslähtökohdiksi yhtäältä humaanin sivilisaation rakentaminen ihmiskuntaa varten ja toisaalta maapallon suojeleminen yleensä elämää varten.

Vain tälle pohjalle rakentuva yhteiskuntafilosofia voi olla kokonaisvaltainen. Omalta kohdaltani nimitän sitä planetaristiseksi ajatteluksi, planetarismiksi.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!