Ei suur-Turulle, mutta ehkä muuta

Turun Sanomat referoi kuntien lausuntoja hyvin niin sanoin kuin kuvinkin. Vain otsikko Naantali saamassa kumppaneita, vai miten se nyt kuuluikaan, oli outo.

Mutta aloitetaan idästä. Siellä näyttää olevan muodostumassa jonkinlainen suurkunta. Tässä on Paimion lausunto:

 • Paimion kaupunki esittää, että ehdotetun Paimion ja Sauvon selvityksen sijaan valmistellaan Kaarinan ja Paimion kaupunkeja sekä Liedon ja Sauvon kuntia koskeva selvitys osana Turun seudun erityistä kuntajakoselvitystä. Tällä selvityksellä nämä kunnat täyttävät kuntarakennelain mukaisen selvitysvelvollisuutensa.

TS uutisoi tähän viitaten seuraavasti:

Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelaisen mukaan esimerkiksi Turun itäpuolisten kuntien yhteneväiset kannanotot otetaan tarkkaan syyniin. Myös Naantalin ja Maskun kannanotot ovat selvittäjän mielestä merkittäviä kokonaisuuden kannalta.

Naantali ja Masku ovatkin edenneet sopuisasti kohti selvityksiä. Asetelma kertonee siitä, että selvittäjät ovat arvioineet niin talouden kuin politiikankin realiteetteja.

Eriskummallista erikoisuuden tavoittelua harjoittaa Rusko:

 • Kuntarakennevaihtoehtojen osalta Ruskon kunta toteaa, että esitettyyn Turun kaupunkiseudun selvitysalueeseen tulisi lisätä alkuperäisen selvitysmääräyksen mukaisesti Liedon, Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kunnat sekä Naantalin kaupunki. Tämä on perusteltua, jotta kaikki kaupunkiseudun ydinkunnat ovat mukana, kun pyritään tehostamaan kuntien yhteistoimintaa ja lisätään seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä erityisesti huomioiden kuntien välinen yhteistyö. Rusko

Tämä Ruskon linjaus on sukulaissieluista Kaarinan vihreiden ajattelutapaan, jos me niin myös muut- mukaan. Olisi voinut ajatella, että Rusko olisi nähnyt Rusko-Raision mahdolliseksi ja realistiseksi, tosin sitä ei Raisiokaan tuo esille. sen sijaan Raision kannanotossa on realistinen näkemys, jonka soisi tulevan huomioon otetuksi.

 • Kuntarakennelaki määrää kuntaliitosselvityksen tehtäväksi. Laissa ei ole yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, kuinka kunnan tulee osallistua selvitykseen. Kuntajakoselvittäjien tulisikin tarkoin harkita, kuinka tarkoituksenmukaista on tehdä selvitys, jos esimerkiksi yli puolet ydinkaupunkiin liitettävistä kunnista vastustaa liitosta jo tässä vaiheessa. Nyt tehtävällä selvityksellä ei välttämättä ole myöskään tulevaisuudessa arvoa, koska alueen valtionosuuksissa tapahtuu radikaaleja muutoksia ensi vuoden alusta lukien ja kaikki kunnat ovat menettävässä sote-palveluiden järjestämisoikeuden. Raisio

Vain Turulle tämä ydinkunta käy  vähän pitkin hampain ja niinpä Turku lausuukin

 • Kokonaisuutena Turun kaupunki katsoo, että kuntajakoselvittäjien ehdotus kuntajakoselvityksen tekemisestä Kaarinan, Raision, Ruskon ja Turun kesken vastaa riittävässä määrin Turun kaupungin näkemystä kuntarakenteen kehittämistarpeesta Turun ydinkaupunkiseudulla. Koko uudistuksen kannalta on ratkaisevaa, mitä toiminnallisesti ja rakenteellisesti yhtenäisellä ydinkaupunkiseudulla tapahtuu. Turku

Pohjoiseksi rannikoksi kutsulla alueella on vaikeuksia löytää yhteistä linjaa, sillä alueella on erilaisia rajoja, kuten seutukuntaraja Vakka-Suomen ja Turun seudun välillä sekä meri. Ne tekevät asioista hanakalia, jota ei talouden näkymät vähennä.
Kun niihin liitetään vielä kuntien elinkeinorakenteet ja ominaispiirteet ei ole ihme, että kunnat eivät innostu yhdistymisestä. Mynämäki kiteyttää tilanteen seuraavasti

 • Mikäli halutaan selvittää kuntarakennelain tavoitteiden mukaista elinvoimaista kuntaa ja yhteistyötä, tulisi kuntajakoselvitys tehdä kaikkien rannikko-pohjoinen kuntien alueella. Nyt esitetyssä kuntakokoonpanossa vain Nousiainen on tällä hetkellä Mynämäen luontainen yhteistyökunta.
 • Esitys, jossa Masku erotettaisiin eri alueeseen Mynämäen ja Nousiaisten kanssa, hajottaisi sote-yhteistyön ja sillä olisi merkittäviä vaikutuksia taloushallinnon yhteistyöhön sekä tukipalvelujen ja toimitilojen käyttöön Mynämäen kunnassa. Kustavi, Taivassalo ja Vehmaa ovat tehneet yhteistyötä Vakka-Suomen kuntien kanssa, joten kaikki rakenteet täytyisi luoda uudestaan. Mynämäki

Nousiainen ja Taivassalo tuntevat vetoa Naantaliin lausumalla:

 • Nousiaisten kunta näkee tärkeäksi tulevaisuuden kannalta selvittää mahdollisen kuntajakoselvityksen Maskun kunnan ja Naantalin kaupungin kanssa. Kuntajakoselvityksen aikataulua ei tule pidentää.Nousiainen
 • Taivassalon kunta katsoo, että Taivassalon kunnan kannalta ensisijainen kuntarakennevaihtoehto muodostuu Kustavista, Maskusta, Naantalista ja Taivassalosta. Tätä vaihtoehtoa voidaan täydentää Paraisten kanssa tehtävällä osakuntaliitoksella, jolla entisen Iniön kunnan alue liitettäisiin muodostettavaan kuntaan.
 • Toissijainen kuntarakennevaihtoehto muodostuu Kustavista, Maskusta, Mynämäestä, Naantalista, Nousiaisista, Taivassalosta ja Vehmaasta. Tätä vaihtoehtoa voidaan täydentää Paraisten kanssa tehtävällä. Taivassalo

Vehmaa ja Kustavi ovat itsenäisyyden kannalla!

Naantali on omissa arvioissaan päätynyt siihen, että usean kunnan liittäminen Naantaliin ei ole yhteyksien eikä Naantalin taloudellisten mahdollisuuksien eikä varsinkaan liittyvien kuntien asukkaiden etujen mukaista. Olemme sanoneetkin, että, kun valtio rakentaa Lännen tien Naantalin Livonsaaresta Taivassaloon, niin sitten palataan asiaan.

Aikaa ja vaivaa on näistä selvityksistä ollut kaikille tahoille. Kuntajakoselvittäjien työ on ollut epäkiitollista, sillä valtion asettamat tavoitteet ja paikalliset halut ovat ristiriidassa.

Ps.

 • Hallitus on päättänyt kahdesta kuntien pakkoliitoksesta. Hallituksen päätöksellä satakuntalainen Lavia liitetään Poriin ja varsinaissuomalainen Tarvasjoki Lietoon.
  Pakkoliitokset perustuvat siihen, että Lavia ja Tarvasjoki ovat talousvaikeuksissa olevia kriisikuntia. Liitokset mahdollistava laki tuli voimaan viime vuoden heinäkuussa ja sitä käytetään nyt ensimmäistä kertaa.
  - Niin Laviassa kuin Tarvasjoellakin on takana jo vuosia jatkunut talouden kriisi, jota kunnat eivät ole kyenneet omin toimin oikaisemaan, perusteli kuntaministeri Henna Virkkunen (kok.).
  Pakkoliitokset astuvat voimaan ensi vuoden alussa. Lavia ja Pori vastustivat molemmat yhdistymistään. Tarvasjoki hyväksyi oman yhdistymisensä, mutta Lieto vastusti sitä. Yle 12.6.2014


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!