Ei sotaa täällä tavalla käydä

  • Sdp:n pu­heen­joh­ta­ja Jut­ta Ur­pi­lai­nen sa­noi puo­lue­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa juu­ri Sdp:n he­rät­tä­neen Suo­men ra­ken­ne­muu­tok­siin.
    Sdp:n pu­heen­joh­ta­ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Jutta Urpilainen ot­ti lauan­tai­na puo­lueel­leen Sdp:lle kun­nian hal­li­tuk­sen ra­ken­ne­po­liit­ti­sen oh­jel­man val­mis­te­lus­ta.
    "On re­hel­lis­tä sa­noa, et­tä Sdp he­rät­ti Suo­men ra­ken­ne­muu­tok­siin", Ur­pi­lai­nen sa­noi avaus­pu­heen­vuo­ros­saan puo­lue­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa Sa­los­sa lauan­tai­na. HS 1.12.2013

Väitteessä on vissi perä. Taustalla ovat olleet SP:n pääjohtaja ja Vvm:n virkamieskunta ja Jutta on heitä kuunnellut. Hän on tuonut asiat esille rohkeasti jopa herättänyt omassa loistossaan uinuneen mielialapuoluekokoomuksen. Se on selvä ansio.
Sixten Korkman ja monet muut uskovat tämän kelpaavan luokituslaitoksille. Se on monien mielestä tärkeintä.
Jutta on myös reivannut omaa näkemystään eurooppalaisesta kiristyspolitiikasta puheissaan. Hän siis kehittyy. Mutta riittääkö tämä?

 Jutan suurin heikkous on hänen vähäinen vaatimattomuus niin sanoissa kuin eleissä. Linjan leijuminen unelmahötöstä täti tiukaksi ja sitten solidaariseksi on myös tekijä, joka ei vakuuta. Yliponnekkaista yrityksestä syntyy kuva itsensä ylentämisestä. Vaikka tunnustamme, että puolueen johtoa ei voi moittia  yrityksen puutteesta,   ja vaikka   paineiden sietokyky on kovaa luokka, on  tilanne sellainen, että näin ei voi jatkua.

Sanna Marin Puoluevaltuuston jäsen, Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
"Nämä ovat aika kipeitä asioita. Veikkaan, että ihmiset vielä odottavat sitä, mitä nämä päätökset konkreettisesti tarkoittavat. Mieliala on vielä odottava.” Hs.1.12.2013
Hän ehdotti, että suoritetaan neuvoa antava jäsenäänestys puolueen johdosta ennen puoluekokousta. Hän ei kuitenkaan suoraan vaatinut johdon vaihtoa.

Varsinaissuomalaiset puoluevaltuuston jäsenet ovat vaitonaisia. Kannatuksen laskusta pitäisi jonkun kantaa vastuuta, mutta puheenjohtajan osalta yksi lausuu kannattavansa nykyistä puheenjohtaja , yksi on häntä tehtävään ehdottanut edellisessä puoluekokouksessa ja pari muuta kiertelevät.

”Ei, ei pojat. Ei sotaa tällä tavalla käydä", sanoi Tuntemattoman kapteeni Kaarna tulessa makaavalla vänrikki Kariluodolle. Ja tankin ammukseen hän kuoli kun näytti mallia. Mutta Suomi selvisi.Nyt on kysymys selviääkö puolue?
Varmaan sankarikuolema ei kiinnosta puoluevaltuutettuja ja tiedetään käytännöstä sekin, että tiedustelijat kaatuvat muita useammin. Mutta rehellisen arvion esittäminen ja selkeän viestin tuominen on puoluetoiminnan kestävän kehityksen avainehto. Pitää tuoda niitä viestejä, joita kuulee ja joita voi itsekin kannattaa. Käsi nyrkissä ja taskussa ei riitä. Aivan erikseen  ihmettelenkin, ettei yksikään edustajistamme piirikokouksen yksimielisistä kannanotoista huolimatta ole puhunut kunnallisen pääomatuloveron puolesta.Sitä olisi tarvittu tuohon rakennepakettiin oikeudenkukkaisuuden ja tasapuolisuuden vuoksi.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!