Ei huono verovuosi 2012 Naantalille

Vuoden verothallinnon kertovat:

  • Henkilöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2012 ansiotuloveroja 25,0 miljardia euroa (+2,9 %) ja pääomatuloveroja 1,8 miljardia euroa (-8,2 %). Ansio- ja pääomatuloveroja maksoi yhteensä 4 233 187 henkilöä (-0,1 %). Euromääräisesti ansiotuloverot kasvoivat 713 miljoonaa euroa verovuoteen 2011 verrattuna. Pääomatuloverojen määrä sen sijaan tippui 165 miljoonaa euroa.

Kunta

Kunnallisvero

%

Valtion vero

%

Pääomavero

%

Naantali 

60 489 161

6,9

21 888 054

1,7

10 309 609

-37,1

  • Yhteisöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2012 tuloveroja 4,7 miljardia euroa, joka oli 129 miljoonaa euroa vähemmän (-2,7 %) kuin verovuonna 2011. Tuloveroja maksoi yhteensä 104 411 yhteisöä (+1,5 %

Naantali 

7 373 084 €

19,1 %

Mutta Kunta on luku sinänsä ja lopullinen verotulokertymä on vuosittain monen mutkikkaan tien takana, joten mitään yksinkertaistettuja johtopäätöksiä ei voi tehdä. Kuitenkin tiedot ovat hyviä ja toivotaan, että tämä jää tähän.

Pääomatuloista emme saa, kuten tiedämme osuuttamme eli esimerkiksi samassa suhteessa kuin yhteisöveroista nousisivat veromme melkein kolme miljoonaa euroa eli veroprosentin verran. Ja jos kuten olemme esittäneet kaikki pääomatulot olisivat kunnallisveronalaista tuloa voisi osuus olla vieläkin suurempi.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!