Ehdokkaat esille

Ehdokkaat+Karvetissa+A+20120929.jpg

Kuntavaalien ehdokasnumerot on jaettu ja nyt alkaa vajaan kuukauden kamppailu politiikan suunnasta. Sosialidemokraatit olivat -melkoisella joukolla kuvauttamassa itseään kohteissa, joiden avulla haluamme kiinnittää huomiota, että kyse  ei ole torista eikä kaupungintalosta, vaan Naantalista kokonaisuuteen ja palveluista aivan erityisesti.
Punatakkiset ehdokkaat liikkuvat keskuudessanne ja ovat valmiina keskustelemaan haluamistanne aiheista. Tarttukaa hihaan. Se on pienen kaupungin etuoikeus. Olemme lähellä toisiamme .

 Myös näiden sivujen kautta voi ottaa yhteyttä. Niin monet tekevätkin yritämme vastata yhteyttä ottaviin avoimesti ja selkeästi ja perustellen..
Kotihoidon tuesta tuli juuri kysely ja siihen vastaamme ja toteamme, että kunnallisvaali- ohjelmassamme on LASTEN PÄIVÄHOITO kohta:

  • ·       Päivähoidon tulee tarjota monipuolisia vaihtoehtoja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja vanhemmille todellisia valinnanmahdollisuuksia tarjoten. Tasapainoisesti tulee ottaa huomioon yhteiskunnan yleiset tavoitteet ja vanhempien tasa-arvoiset työhön osallistumismahdollisuudet.
  • ·         Kunnollisia kunnallisia päivähoitopaikkoja pitää olla kaikille halukkailla mahdollisimman lähellä perheiden asuinalueita. Maksujen tulee olla kohtuullisia.
  • ·        Kaikille samansuuruinen kotihoidontuki ei ole vähentänyt päivähoidon muita kustannuksia eikä sitä pysty kaikki halukkaat käyttämään. Olisi siirryttävä tarveharkintaiseen tulojen mukaan laskevaan kotihoidon kuntalisään
Huolestunut kysyjä pelkää, että täällä käytössä ollut tuki poistettaisiin. Pelko on aiheeton, vaikka kunnallinen tuki onkin uusimpia ja lähes ainoita kunnallisia tulonsiirtoja. Sen sijaan me haluamme tässäkin yhteydessä todeta, että tätä kustannusta ei velkarahalla pidä hoitaa, vaan kuntalisää kannattavien on reilusti sanottava, että vain lisääntyvillä verorahoilla tämä on hoidettavissa. Veron korotuksen vastustaminen ja kuntalisän puoltaminen on epärehellistä politiikkaa.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!