Efektiivinen ja torellinen

Efektiivinen+vero+TS+20120920jpg.jpg

TS:ssä oli 20.9.2012 uutisartikkeli, josta oheinen grafiikka on kuvattu. Jutussa  selvitettiin kuntien efektiivisen veroprosentin ongelmaa. Vähennykset ja erityisesti pienien ansiotulojen saajata maksavat vähennysten johdosta vain osasta tuloistaan kunnallisveroa. Se on yksi merkittävä ja kuten artikkelissa mainittiin aika vähän tunnettu näkökulma kuntien ongelmiin. Ja se näkyykin siinä, että maaseutuvoittoiset kunnat  kärsivät ilmiöstä. Paikkakunnilla asuu pientä ansiotuloa saavia suhteellisesti enemmän kuin palkkatuloa saavilla kaupunkikunnilla. Suurin ero on Vehmaalla 7.44 prosenttiyksikköä, kun Naantalissa ero on 4.14.

Keskeiseksi havainnoksi nousi jutussa  kunnallisveron progressiivinen siis suhteellisesti tulojen lisääntyessä kasvava veroprosentti.
Näin asia on, jos tarkasteluun otetaan vain ansiotulot. Kokonaiskuva muuttuu yllättäen, jos otetaan huomioon kaikki tulot siis myös pääomatulot.  Niinpä huomataan, että kunnallisvero  alapäästä progressiivinen kunnallisvero on yläpäästä degressiivinen eli veroprosentti pienenee siirryttäessä korkeimpaan tulokymmenykseen. Mediaanituloisen kunnallisveroprosentti on pari prosenttiyksikköä korkeampi kuin  mediaanituloisen.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!