Asuntoja tarvitaan, mutta mihin ja millä hinnalla

AsuntojenmC3A4C3A4rC3A4VTTTurku20150125.JPG

Naantalin kaupunginhallituksessa oli tonttien hinnoittelua niin Naantalin Luonnonmaalla,  Merimaskussa kuin Rymättylässäkin. Merimaskun vanhoilla alueille on jäänyt irrallisia tontteja sinne tänne eikä kauppa ole nykyolosuhteissa käynyt. Olisi toivottavaa, että tontit saataisiin kaupaksi alentamalla tontin hintoja. Toivotaan, että kiinnostus lisääntyisi.
Rymättylän Röölässä on määräaloja, joille saa rakentaa omakotitontteja. Hinnat tuntuivat kohtuullisilta.
Kukolavainion uuden alueen hinnoittelussa yritetään saada porrastetuilla tontinhinnoilla tasaisempaa kysyntää.


Tämä kokonaisuus on mielenkiintoinen yleisemmältäkin kannalta. Juuri täällä hetkellä näyttää pientalojen kysyntä olevan edelleen laskussa ja kiinnostus keskustojen kerrostaloihin on kasvanut.

VTT:ssä on tehty tutkimus / arvio Suomen rakentamisen tarpeesta. Arvio on, että Suomeen tarvittaisiin vuoteen 2040 mennessä 30.000 uutta asuntoa vuosittain. Tutkimuksessa on myös  tehty skenaario, miten ne jakautuisivat seutukunnittain. Turun seutukuntaa (kts kuva) ennustetaan 42.000 – 56.000 uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä. Turku veisi näistä leijonan osan 30.000-40.000. Jos muun seutukunnan asunnot jakautuisivat nykyisen väkiluvun suhteessa Naantalin osuudeksi tulisi 51 – 68 asuntoa vuodessa.

Naantalin onkin vihdoinkin ymmärrettävä realiteetteja. Ensinnäkin: Helpolla ei tule mitään ja jotta jotain tulisi, pitää olla valmiudet kunnossa ja ennen muuta erilaisia vaihtoehtoja tarjolla. Yksipuolinen pientalo-linja ei ole uskottava, eikä varsinkaan sen toteuttaminen hajautetusti.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!