Asiat esille puoluekokouksessa!

NTYehdokkaatpuoluekokous2017.jpg

  Puoluekokouksemme lähestyy ja julkisuus keskittyy puheenjohtajaan ja puoluesihteeriin. Tärkeitä henkilöitä ja varmaan niitäkin valintoja kannattaa harkiten tehdä. Mutta puoleen linjaukset ovat myös vähintään yhtä tärkeitä. Siksi NTY haluaa nostaa ne esille.

Tässä tarkoituksessa olemme lähettäneet piirin toiminnanjohtajalle edelleen välitettäväksi puolueosastoille ja puoluekokous pyrkiville ehdokkaille oheisen kirjeemme.

Hyvät puoluetoverit

Naantalin Työväenyhdistys on valmistautunut puoluekokoukseen. Olemme tehneet, kuten aikaisempinakin vuosina myös nyt, aloitteen

·  Kunnallisesta pääomaverosta.
Tämän iäisyysaiheen lisäksi aloitteemme liittyvät seuraaviin kohteisiin:

·  Julkisen talouden velan määrän tason nostaminen 60 prosentista 90 nyt kun korko on alhaalla ja investointeja tarvittaisiin

·  Potkuoptioista, joilla irtisanotut saisivat oikeuden päästä hyötymään työnantajansa arvon noususta.

·  Puolustustarvikemaksusta, joka olisi omaisuuden vakuutusmaksun kaltainen ja jolla katettaisiin materiaalihankintojen kustannukset.

·  Sote-järjestelystä, jonka  lähtökohtana olisi kunta ja joka maakunnallisella tasolla pohjautuisi nykyisiin organisaatioihin.

Aloitteet on esitelty elokuun lopulla sivuillamme www.sdpnaantali.fi  .

Tällä haluamme muistuttaa, että puoluekokouksessa käsitellään ja päätetään myös ajankohtaisista kannanotoista. Tietenkin periaateohjelma on merkittävä, mutta käytännön linjaukset ovat toiminnan ohjaamisen ja myös vaalimenestyksen kannalta tärkeitä. Siksi toivomme, että Varsinais-Suomen puolueosastot ja tulevat edustajat kiinnittäisivät huomiota näihin asiakysymyksiin ja voisivat tukea esityksiämme.Omat ehdokkaamme ovat alla.
Syysaurinkoisin terveisin:Mikko Rönnholm, NTY:n puheenjohtaja.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!