Arviointineuvosto: Soten vaikutuksista ei tietoa.

Kuntalehti kertoo soten kiemuroista. Vaikka on taas tehty uusia versioita, ei ole kuitenkaan saatu hyvän lainsäätämisen keskeisimpiin kysymyksiin vastauksia.

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan lakiluonnosta soten valinnanvapaudesta on tarkennettava vaikutusarvioiden osalta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

”Mutta keskeinen kysymys siitä, saavuttaisiinko uudistukselle asetetut tärkeimmät tavoitteet, jää vaikutusarvioinnin perusteella avoimeksi. Lisäksi tulisi esittää vähintään suuntaa antava arvio valinnanvapausuudistuksen hyödyistä verrattuna uudistuksesta aiheutuviin kustannuksiin ja riskeihin”, arviointineuvoston tiedotteessa todetaan.

”Yhteenvedoissa tulisi esittää valinnanvapausuudistuksen keskeiset vaikutukset riittävän yksityiskohtaisesti sekä hyötyjen että kustannusten näkökulmasta. Esitysluonnoksesta tulisi ilmetä vähintään likimääräisellä tasolla uudistuksen kokonaishyötyjen suuruusluokka verrattuna uudistuksesta aiheutuvien kustannusten suuruusluokkaan”, neuvosto toteaa.

Arviointineuvosto muistuttaa, että esitysluonnoksesta puuttuu nettoarvio uudistuksen vaikutuksesta julkisiin sote-menoihin. Tällainen arvio pitäisi neuvoston mielestä esittää, koska julkisten menojen hillintä on uudistuksen keskeinen tavoite.

”Myös uudistuksen hyödyt kotitalouksille, kuten terveyshyödyt parantuvien palvelujen saatavuuden ja lyhyempien jonotusaikojen myötä, tulisi arvioida nykyistä tarkemmin. Lisäksi tulisi täsmentää eri kokoisiin palveluja tuottaviin yrityksiin kohdistuvia vaatimuksia”, neuvosto katsoo.

Mutta eihän näillä ole mitään vaikutusta, kun lainsäädännön tärkein tavoite on tehdä lainsäädäntöä, jossa toteutuu Keskustan ja Kokoomuksen erityistoivomukset ja kun on todennäköistä, että tämä hallitus ei ole vastamaassa toteutuksesta.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!