Armoton laakso tiivistää linjaansa

Naantalin sotelautakunta kovilla linjoilla:
Perusturvajohtaja ehdotti esityslistalla:

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että
1. Naantalin kaupunki eroaa Kehitysvammaliiton ja
Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyydestä
2. siirretään em. yhteisöjäsenyyksistä säästyvät jäsenmaksut
käytettäväksi naantalilaisten yhdistysten avustamiseen
talousarviovuonna 2016
Lautakunnassa listaan lisättiin vielä Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri.
Kovaa linjaa vedetään. Tänä erityisenä hetkenä Punaisen Ristin lisääminen osoittaa kovasydämisyyttä ja tyhmyyttä. 
Onneksi lautakunnassa on sd-jäseniä, jotka äänestivät vastaan Marja Niemisen vastaehdotuksen mukaisesti. Tärkeää !

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!