Antti Rinne: Täytyy olla periaatteellinen, arvoilleen uskollinen ja toiminnassaan johdonmukainen.

NTY120AnttiRinneMerisali.jpg

Hyvät toverit!

On mukava olla täällä kanssanne juhlimassa. Sanotaan, että joskus on katsottava menneeseen, jotta voi nähdä tulevaisuuteen.

SDP:n kannatus kävi kesällä historiallisen alhaalla. Viimeisimmät kannatusmittaukset osoittavat, että kannatuksemme on pitkästä aikaa noususuunnassa, mutta luottamuksen palauttaminen vaatii vielä paljon työtä.

Mikä sitten vei luottamuksen? SDP on aikoinaan rakentanut suomalaisen hyvinvointivaltion. Ja sitten olemme puolustaneet sitä. Odotukset meitä kohtaan ovat aina olleet korkealla.

Nyt olemme hiukan jääneet maailman muutosvauhdin jalkoihin. Odotukset eivät ole täyttyneet ja jotkut ovat pettyneet meihin. Jotkut ovat jopa menettäneet luottamuksensa meihin. He jakavat kuitenkin yhä arvomme; vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus.

Ihmiset ymmärtävät, että moni asia on poliittisten päättäjien ulottumattomissa. Silti he kaipaavat maailman murroksessa turvaa ja ennustettavuutta. Sitä samaa turvaa ja luottamusta tulevaisuuteen, kuin tavallinen työtä tekevä suomalainen kaipasi 100 vuotta sitten.

Hyvät toverit,

Työväenyhdistykset syntyivät sata vuotta sitten, koska tavallinen työtätekevä kansa ei voinut hyvin. Lapsille ei ollut tarjota parempaa tulevaisuutta: torpparin pojasta tuli torppari. Sosialidemokratia ja työväenliike loivat syntyaikanaan ihmisille uutta toivoa ja tulevaisuudenuskoa. Ensimmäistä kertaa historiassa työväestö havahtui siihen, että hyvinvointi ja mahdollisuus edetä elämässä omien taitojen ja kykyjen mukaan kuuluvat kaikille eivätkä vain varakkaalle eliitille. Vastaavaa toivoa ja näköalaa meiltä ihmiset SDP:ltä toivovat tänään.

Sosialidemokratian lähtökohta on ajatus sosiaalisesta noususta. Yhteiskunta jossa perhetausta tai vanhempien varallisuus eivät määritä ihmisen mahdollisuuksia. Jokaisen täytyy voida käyttää koko oma potentiaalinsa; kykynsä ja taitonsa, riippumatta perhetaustasta.

Minulle sosialidemokratian arvokkain lähtökohta on jakamaton ihmisarvo ja se, että kaikki pidetään yhteiskunnassa mukana. Mielestäni sellainen yhteiskunta on elinvoimainen, jossa tavallisen duunarin ja rikkaan yritysjohtajan lapset voivat käydä samaa päiväkotia ja koulua ja duunarin lapsesta voi tulla maisteri – tai toisinpäin. Laadukas päivähoitojärjestelmä ja koulutusjärjestelmä tasoittavat erilaisista taustoista johtuvia lähtökohtaeroja. Niiden laadusta on pidettävä huolta. Ne varmistavat sen, että jokaisen yksilön paras mahdollinen lahjakkuus, kyvyt ja taidot tulevat hyödynnetyksi. Jokainen saa kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Tälle on yhä kysyntää esimerkiksi sekä Suomessa että Ruotsissa. Se on myös järkevää. Olemme pieni kansakunta, jolla ei ole varaa hukata hitustakaan kenenkään taidoista ja kyvyistä.

Hyvät toverit

Meidän on luotava uudelleen yhtä kirkas sosialidemokraattinen visio, joka puolueemme syntyaikana sai ihmiset innostumaan täällä ja muualla. Työväenliikkeen alkuaikoina suurilla kansanjoukoilla oli yhtenäinen kokemus siitä, mikä yhteiskunnassa oli pielessä. Suomalainen työväki eli pitkälti samanlaista elämää; tehdastyön raskaus ja vaarat, työnantajien ylivalta, terveydenhuollon ja koulutusmahdollisuuksien puute olivat yhteinen kokemus.

Juuri näihin ongelmiin esimerkiksi Forssan ohjelman tavoitteet vastasivat. Siinä vaadittiin:

• työtä ja toimeentuloa,

• maksutonta koulutusta kaikille,

• ilmaista terveydenhuoltoa,

• progressiivista tuloverotusta,

• perintöjen ja muun ansiottoman varallisuuden verottamista ankarammin, kuin omalla työllä ansaittuja ansioita,
• sukupuolten tasa-arvoa lain edessä ja työelämässä
• ja pidettiin tärkeänä globaalia näkökulmaa ja kansainvälistä yhteistyötä.

Globaalisti tarkastellen paljon muuttui kun Kiina avasi taloutensa maailmalle. Se siirsi nopeasti talouden painopisteen Aasiaan. Suomi ei ole onnistunut hyppäämään siihen kasvuun mukaan. Viennistämme yhä yli puolet menee Euroopan unionin muihin maihin, joka on jo pitkään ollut hitaan kasvun aluetta. Sen lisäksi vientimme on kovin kapeilla harteilla. Parikymmentä yritystä vastaa suurimmasta osasta vientimme arvosta. Ja kaiken lisäksi nämä yritykset vielä osittain kilpailevat keskenään.

Me tarvitsemme vientiä ja teollisuutta, jotta voimme kestävällä tavalla rahoittaa hyvinvointivaltion palvelut.

Maailma ympärillämme on muuttunut ja ihmisten elämänvalintojen kirjo on suurempi. Mutta tänäkin päivänä työelämän haasteet ja rasitteet ovat olemassa.

Toiset uupuvat työelämän paineissa ja toiset työttöminä. 350 000 suomalaista on työttömänä. Toiset eivät edes pääse oman työuransa alkuun, monet palavat loppuun kesken työuransa. Sukupuolten tasa-arvoon ja samapalkkaisuuteen on vielä matkaa. Nuorten perheiden suurimmat haasteet liittyvät työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Terveydenhuolto on hajaantunut niin, että työelämässä olevat saavat tarvitsemaansa hoitoa, mutta työelämän ulkopuolella olevien hoitoon pääsy ei ole itsestään selvää.

Koulujen väliset erot oppimistuloksissa ovat kasvaneet. Tulokset ovat heikkoja varsinkin alueilla, joilla vanhempien koulutustaso on matala. Verotuksen progressio on lientynyt edellisten kahden vuosikymmenen aikana ja yhä useampi vero on tasavero, eli pienituloiset joutuvat maksamaan suhteettoman paljon tavallisista arjen kuluista. Lisäksi ovat globaalit haasteet: ilmastonmuutoksen torjuminen ja konfliktialueiden uhrien auttaminen vaativat kansainvälistä ja kauaskantoista yhteistyötä.

Maailma ei siis ole valmis. Forssan ohjelman konkreettisuus ja Ruotsin demareiden tuore vaalimenestys paljastavat meille reseptin menestykseen. Täytyy olla periaatteellinen, arvoilleen uskollinen ja toiminnassaan johdonmukainen.

Ihmiset eivät kaipaa pintaliitoa tai höttöä, vaan konkreettisia parannuksia arkeen. Ihmisten luottamus herätetään uskottavalla politiikalla. Kerrotaan mihin pyritään. Ollaan ylpeitä saavutuksista ja myönnetään mikäli jotain tavoitetta ei saavutettu; ei yritetä selittää mustaa valkoiseksi.

Hallitusohjelmaneuvotteluissa onnistuimme tarttumaan lapsiperheiden asiaan eli helpottamaan kevään kehyspäätöksessä tehtyä lapsilisien indeksileikkauksen vaikutuksia. Se tarkoittaa pieni- ja keskituloisten lapsiperheiden lapsivähennystä, johon käytetään 70 miljoonaa euroa.

Siinä yhteydessä emme saaneet läpi eläkeläisten asiaa. Mutta kun toimme budjettiesityksen, niin ehdotimme sekä takuueläkkeen korotusta että eläketulovähennyksen korotusta. Porvareille ei molemmat käynyt vaan jouduimme tyytymään jälkimmäiseen.

Hyvät toverit

Meidän on nyt luotava tiekartta, jolla suunnataan - paitsi tuleviin eduskuntavaaleihin - myös pidemmälle tulevaisuuteen. Ruotsin demarit ovat onnistuneet lanseeraamaan itsensä tulevaisuuspuolueena. Sen tavoitteet ovat juuri Forssan ohjelman kaltaisia; kaikille laadukas, saavutettava terveydenhuolto, ilmainen ja laadukas koulutusjärjestelmä ja työtä, jolla voi elää. Mitään uutta ja järisyttävää ei siis ole keksitty. Ruotsin demarit itse asiassa menestyivät puolustamalla vanhaa. Tämä kannattaa pitää mielessä vaalien lähestyessä. Meiltä ei toivota pintaliitoa tai sirkustemppuja.

Pidimme elokuun lopussa Vantaalla puolueen yhteisen Työkokouksen, jossa oli koolla laaja joukko puolueemme aktiiveja; puoluejohto, kansanedustajat, piirihallitukset, ministerit, puoluehallitus ja – valtuusto. Tämä oli ensimmäinen kerta puolueemme historiassa, kun olimme koolla näin monipuolisella kokoonpanolla. Nostatimme yhteishenkeä, suunnittelimme eduskuntavaaleja konkreettisten tavoite-keino-parien kautta ja saimme kasaan paljon uusia ajatuksia.

Nyt kierrän marraskuun loppuun mennessä kaikki piirit ja pidämme vastaavan työkokouksen. Näimme saamme valjastettua käyttöön kaiken paikallisen ja alueellisen osaamisen ja tietämyksen. Te olette oman alueenne parhaita asiantuntijoita. Eduskuntavaalityö tehdään ruohonjuuritasolla; kunnissa ja maakunnissa. Näin meillä on uskottavia, poliittisia päämääriä. Vastataan ihmisten paikallisiin ja laajempiinkin huolenaiheisiin koko valtakunnassa.

Haluan, että menemme kohti vaaleja yhtenäisenä joukkona. Käänne ei tapahdu, sillä että puheenjohtaja kiertää kenttää. Käänteen tekemiseen tarvitaan koko porukkaa. Siihen tarvitaan myös sinua. Meidän on löydettävä oman joukkomme keskuudesta samanlainen yhteishenki ja yhdessä tekemisen meininki, kuin työväenliikkeen alkuaikoina.

Kerätään vaaleissa ääniä yhteiseen pottiin eikä kampiteta toveria. Lähtekää rohkeasti mukaan tekemään vaaleja; ehdokkaaksi tai tukiryhmään, puhukaa työpaikan kahvipöydässä rohkeasti politiikkaa ja rohkaiskaa muitakin mukaan. Tutkimusten mukaan kannatuspotentiaalimme on 25,8 %. Minä uskon, että voimme päästä lähelle tuota kannatusta ja voittaa vaalit.

Winston Churchill sanoi aikanaan, että poliitikot ajattelevat seuraavia vaaleja - ja valtiomiehet seuraavaa sukupolvea. Meidän on ajateltava molempia. Seuraavat vaalit ovat aina tärkeät. Me olemme varmasti seuraavassa hallituksessa vain siinä tapauksessa, että olemme vaaleissa suurin. Seuraava hallituskokoonpano vaikuttaa paljon siihen, mihin suuntaan hyvinvointivaltiota viedään; rapautuuko se vai säilyykö se tuleville sukupolville. Paljon on siis pelissä, mutta porukalla onnistumme!

Hyvät toverit!

Haluan onnitella yhdistystänne ja seudun aktiivisia demaritoimijoita pitkästä taipaleesta, perusteellisesta historiankirjoituksesta ja pitkäjänteisestä työstä. Lämpimät onnittelut ja menestystä myös jatkossa.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!