Ampuminmaa avaa

kevC3A4tkokousSHn.jpg

NTY:n kevätkokous käsitteli viime vuoden toimintaa. Toimintakertouksessa koruttomasti kerrottiin kaikkien aikojen huonoimmasta vaalituloksesta ja myös siitä, että vaalit maksoivat yhdistykselle paljon.

Uutta virettä on selvästi toiminnassa.

Tästä kertoo maakuntavaali-innostus sekä aktiivinen asioiden käsittely. Tiilihovi on saanut uuden kalustuksen ja tilan monikäyttöisyys lisääntyy. Aktiivisesti on perehdytty kouluasioihin myös ulkopuolista asiantuntemusta kuunnellen. Sosialidemokraatit toivovat avointa ja rehtiä keskustelua kehittämisohjelmista yhden totuuden julistuksiin kannatta suhtautua varauksellisesti.

Valtuuston asialistalla oli talousasioita.

Naantalissa on vähitellen päästy parempaan suuntaan. Muutoskisa tehdä , kun muutoksia ilmenee eikä enää jätetä asioita tilinpäätöksessä ihmeteltäväksi. Pieni muodollinen haparointi ei ole niin pahaa, kuin systemaattinen virheellisyys. Korkojutut ovat sitten oma lukunsa.

Ampuminmaa

Rahoitusmaailman muutuu ja tiukkuus lissääntyy. Kuntien takauskäytäntöjä on lainsäädännössä selkiinnytetty ja  tarkoituksenmukaisuusharkintaa on kiristetty. Tätä taustaa vastaan yleisempää mielenkiintoa oli Ampuminmaan vesiosuuskunnan takauksella. Kaupunginkamreerimme Juha Heinonen on kiinnostunut numeroita enemmän periaatteellisista kysymyksistä ja hän esittää asiasta seuraavaa:

Asian valmistelussa olen pyytänyt Kuntaliiton asiantuntijan ja kaupungin tilintarkastusyhteisön (BDO Audiator) näkemyksiä.
Anomuksen arvioinnin johdosta olen päätynyt esittämään, että kaupunki voi antaa omavelkaisen takauksen anojan 200 000 euron erilliselle lisälainalle seuraavin edellytyksin:

  • Taattavan lainan laina-aika on enintään 10 vuotta, kuitenkin enintään sama kuin osuuskunnan nykyisen pitkäaikaisen lainan jäljellä oleva laina-aika
  • Lyhennysohjelma ja muut ehdot ovat vastaavat kuin osuuskunnan jo saamalla aiemmalla lainalla.
  • Kaupungin takausprovisio on vuosittain etukäteen maksettava 0,5 prosenttia vuoden alun mukaiselle taattavan lainan jäljellä olevalle pääomalle.
  • Vakuus on yrityskiinnitys päävelkojan eli Rymättylän Osuuspankin jälkeen.
  • Kaupungin vakuuden edellä vapautuvaa vakuutta ei saa uudelleen käyttää.
  • Osuuskunnalla on talouden ja toiminnan raportointivelvollisuus vähintään kerran vuodessa ja olosuhteiden oleellisesti muuttuessa.
  • Kaupungin tilintarkastajilla on tarkastusoikeus osuuskunnan talouteen ja toimintaan.

Mikäli valtuusto päättää antaa takauksen, on osuuskunnan toimitettava kaupunginhallitukselle päätös siitä, että se hyväksyy anomuksesta poikkeavan takauksen, ja lisäksi lainapäätös ja velkakirja, jotta kaupunki voi tarkastaa takauksen ehtojen täyttymisen.

Kokouksesta todettiin, että olisi tarkoituksenmukaista hallintokäytännön yhdenmukaisuuden vuoksi, että kaupungilla olisi takaustoiminnasta lainsäädännöstä johdetut ohjeet, jotka olisivat yleisesti tiedossa ja joita noudatettaisiin kaikissa tapauksissa.
Naantalin olosuhteet huomioon ottaen olisi tärkeää, että juuri vesiosuuskunnat, joita jo on, ja joita mahdollisesti tulee lisää, tietäisivät käytännön.
Tässä Ampuminmaan tapauksessa on tehty hyvää pohjatyötä ja sitä voitaisiin jalostaa esimerkiksi vesiosuuskuntien takauksien käsittelyohjeet.

Kuva S.H.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!