Altis populismille

TaloudenmuutosloijC3A4lkeenjC3A4C3A4neidenarmejanPopuisminselitys20170912.JPG

Martin Sandbu FT selittää populismin taustoja eli sitä mistä ja miksi populistit saavat kannatusta. Taustalla on talouden rakenteiden muutos, joka on iskenyt eri puolilla läntistä maailmaa eri tavalla ja voimakkuudella mutta samoin seurauksin: On kehittynyt  vihaisten kelkasta pudonneiden armeijat.

Vaikuttavat tekijät on tunnistettavissa ja referoin tiivistäen Sandbun kirjoituksen keskeisiä kohtia:

·  Ensinnäkin nykyisin tarvitaan entistä paremmin osaavia siis koulutettuja ihmisiä tekemään vaativia töitä, Tämä tarkoittaa, että kun suositaan paremmilla valmiuksilla olevia, niin samalla syrjitään heikommilla kyvyillä varustettuja.

·  Toiseksi tulee eriarvoisuus. On työpaikkoja, joissa on asematurvattu. Kyse voi olla vahvasta yrityksestä tai julkisesta toiminnasta. On siis niitä, joilla on turvattu työpaikka ja hyvä toimeentulo, kun taas ulkopuolella olevat joutuvat hakemaan pätkätöitä ja tyytymään huonoihin palkkoihin. Ellei ole suhteita – verkostoja ja ellei ole suosituksia joutuu ulkopuoliksesi. Ja se kiukuttaa.

·  Kolmas tekijä liittyy seutuun ja paikkakuntaan. Suuria työläisjoukkoja työllistäneet teollisuusalueet ovat menettäneet työpaikkoja esimerkiksi Kiina-shokin vuoksi. Alueilta ei löydy uutta työtä eivätkä työttömät kykene löytämään uusia työpaikkoja. Automaatioteknologia on aiheuttanut enemmän työpaikkojen häviämistä, kuin maailmankauppa. Mutta niiden yhdistelmä saa pahaa jälkeä
Tällainen kehitys suosii suurempia yliopistokaupunkeja ja syrjii erillisiä tehdasyhdyskuntia. Puutteellisesti koulutetut ja asenteellisesti ”joustamattomiin” eli paikkaan ja perheeseen sidotut kärsivät. Ja sitä on vaikea sietää.

·  Ja vielä ikääntymiseen liittyvä tekijä. Teollisuuden miestyöpaikat häviävät ja tilalle tulee hoiva-alan naistyöpaikkoja. Taaskin syrjään työnnetään ikämiehiä.Kun kaikki edellä kuvatut tekijät yhdistetään, niin näemme yhteneväisen ryhmän: Kyse on ihmisistä, jotka aikoinaan hyötyivät eniten työvoimavaltaisen teollisuuden olosuhteista ja sodanjälkeisen sosiaalidemokratian kulta-ajasta. Alemman ammattitaidon omaavat alkuperäiset paikalliset asukkaat ovat menettäneet eniten suurissa taloudellisissa muutoksissa. Kyse on epäsuosituista lähtökohdista, jotka koskevat erityisesti paikalleen juuttuneita miehiä. Tällainen ryhmä on aina ollut myös kulttuurisesti rajattu - sitä kutsutaan valkoiseksi työväenluokaksi. Joukkoon samaistuvat myös ne, jotka liittävät itsensä tähän joukkoon. Samaan ryhmään kuuluvat myös ne, joita taloudellinen kohtalo ei ole suosinut, kuten pienet yrittäjät ja kauppiaat: heidän keskuudessa populistinen tuki on vahvaa .

Martin Sandbun havainnot pitävät paikkaansa Suomessakin. Emme  täällä kutsu heitä valkoiseksi työväenluokaksi vaan Suomessa voisi kuvata haalarikansaksi ilman haalareita.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!