Aktiivisista työllistämistä ilman keppiä

TyC3B6markkinatukiNaantaliymA20180205JPG.JPG

Naantalin työllisyys on laskenut varsinaissuomalaiseen kehitykseen nähden hieman hitaammin.
ELY -keskuksen julkaiseman 12/2017 kuukausikatsauksen mukaan Naantalin työvoima oli joulukuun lopussa 8 921 henkilöä, joista työttömänä oli 765 henkilöä, eli 8,6 % (viime vuonna 10,1%) eli 1,7 prosenttia pienempi . Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli joulukuun lopulla 11,0 %, eli 2,6 % -yksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus on Varsinais-Suomessa pienempi kuin koko maan vastaava (11,2 %).

Naapurikuntien kisassa Naantalia enemmän työttömiä on vain Raisiossa.

Ajankohtaiseen työllisyyden aktiivitoimenpiteisiin viitaten Naantalissa on hyvällä tavalla toteutettu onnistuneesti yhteistoimintaa, jonka seurauksen Naantalin on onnistunut vähentämään omia työllistämiskustannuksiaan päinvastoin ,kuin muut kunnat , joissa maksut ovat nouseet.Taulukko kertoo Naantalin onnistumisesta.

TYP-toiminta Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) tulivat voimaan 1.1.2015. Uuden lain pohjalta TYP-toiminta käynnistyi kunnissa vuoden 2016 aikana. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Lain mukaan monialaisen yhteispalvelun tarve tulee arvioida, kun 1) henkilö on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää, 2) on alle 25-vuotias ja ollut yhtäjaksoisesti työttömänä 6 kuukautta, 3) on yli 25-vuotias ja on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä 12 kuukautta. Naantalissa otettiin erillinen TYPPI asiakaspalvelujärjestelmä käyttöön toukokuussa 2016, jolloin saatiin ELY:n myöntämät oikeudet järjestelmän käyttöön sekä tietokoneisiin kortinlukuohjelmat. TYP asiakkuuksia on tällä hetkellä 212.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!