Ajan lentoa

LiitooravajaSaabA.jpg

On tullut tavaksi, että Heinäkuussa seurataan säätä ja tehdään muuta kuin muuna aikana. Sulkavan vanhassa E-kaaupassa on nykyisin Halpalinna ja sen katumainos on osuta: Kaikkea tarpeellista ja tarpeetonta. Sellaista on kesäloman vieton kuviomme. Tarpeeton voi olla kuitenkin tarpeellista ja tärkeätä. Eli lomalla se on oikein tarpeellista tehdä tarpeetonta ja vielä niin, että tarpeellisen tekemisen niin määrällinen kuin laadullinen tuloksellisuus on tekemistä vähäisemmässä merkityksessä. FT:ssä eräs huippujohtajakin puolusti lomien tärkeyttä kertomalla, että hänen firmansa tulos on ollut sitä parempi, mitä vähemmän hän on töitä tehnyt.

Kun lomalla yrittää olla erityisesti erossa tavanomaisista paikallisista medioista ja seurailee maailmanmenoa harvakseen, jää tietenkin paljon tärkeää, mutta ehkä sittenkin vielä enemmän turhaa seuraamatta.


Pari paikallista huomionarvoista uutista, joita selatessa vanhoja lehtiä nousi esille, haluan vielä jälkikäteenkin muistaa:

  • Paavo Kurkela on jo ehditty haudata, joten hänen poismenoonsa emme ehtineet edes adressilla muistaa. Valitamme.
    Opin tuntemaan Paavon hänen ollessaan vihreiden edustajan Naantalin valtuustossa ja hallituksen pöydän ympärillä. Eläinlääkäri, jolla oli sotaväen byrokraatin tausta, oli persoonallisuus. Laaja ammatti- ja elämänkokemus, mutta ennen kaikkea voimakas itsenäinen tahto,  jäivät mieleen. Hän toi lisäarvon naantalilaiseen hallintoon, mutta ennen muuta hänen panoksensa Soinisten kartanon ylläpitäjänä ansaitsee erityisen maininnan kulttuurihistoriallisena tekona. Voimakkainkin meistä joutuu antamaan periksi ankaralle sairaudelle. Lähetämme kunnioittavan tervehdyksemme näin jälkikäteen jo viimeiselle matkalle ”lentäneelle” ilmojen miehen omaisille.

Liito-oravat eivät ole mikään harvinaisuus, jos Rannikkoseudun tietoihin on luottamista. Ne ovat puuttuneet peliin Pirttiluodossa. SDP:n edustajat eivät ole pitäneet saarien kaavoitusta tarkoituksenmukaisena ja siitä on puhuttu täälläkin palstalla moneen kertaan.

Huomautan, että puhun nyt vain tämän palstan pitäjänä, kun sanon, että en todellakaan usko, että Pirttiluodossa olisi liito-oravia. Jos taas niitä sielläkin on, niin olisi korkea aika lopettaa niiden suojeleminen niiden harvinaisuuden vuoksi. Luonnonsuojelijat tekevät asialleen suuren karhunpalveluksen, jos tällaisia argumentteja ruvetaan käyttämään kaavoituksen etenemisen viivästyttämiseksi. Vielä sopimattomampaa on, jos niitä käytetään omien toiveiden tukena kiistanalaisessa asiassa.
Ratkaisu kuulu ensisijassa kunnallisen demokratian mukaisesti kaupunginvaltuustolle. Vaikka olemme olleet vastustavalla kannalla kaavan suhteen, niin pidämme demokratia arvossa ja lähdemme siitä, että oikeassa järjestyksessä enemmistön tekemät päätökset on hyväksyttäviä. Poliittisten johtopäätösten aika vaaleissa ja valinnoissa; se ei ole liito-oravien siivissä.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!