Ainoa Pelko on pelko itse.

NC3A4ennC3A4inenjatodellinenWolfkilpailija20181031.JPG

Martin Wolf perustelee miksi USA:n täyttyy välttää Kylmä sota II.

USA:n on tunnustettava, että Kiinalla on valtavat voimavarat: väestön koko, dynaaminen talous ja sen merkitys monien maiden markkinoille. Kiinalla on luonnollisesti myös huomattavia heikkouksia.
Gafiikka selittää, että entinen aika ei palaa eikä entiset voimasuhteet ole voimassa. Neuvostoliitto tukehtui sotilasmenoihin ja järjestelmän kyvöttömyyteen toimia avoimilla markkinoilla. Kiinalle se on taas menestyksen salaisuus. Martin Wolfin päätelmä:

 Sellainen toivo, että Kiina vain antautuisi tai katoaisi, kuten Neuvostoliitto, on järjen vastainen.


Kuinka sitten kilpailua voidaan hallita? Martin Wolf tekee viiden kohdan esityksen

Ensinnäkin tunnustakaa, että Kiina ei ole "meidän" tekemä eikä meidän muokattavissa oleva. Se kuuluu kiinalaisille eikä kenellekään muulle.

Toiseksi, on ymmärrettävä, että Kiinan erilainen kuin länsimainen poliittinen järjestelmä on voimassa todennäköisesti vielä  kauan tulevaisuudessa. Nykyään, valitettavasti näyttää siltä me olemme lähestymässä kiinalaisia enemmän kuin he meitä.

Kolmanneksi On kiinnitettävä huomiota todellisiin ja mitattavissa oleviin käyttäytymismalleihin, jotka vaikuttavat muihin osapuoliin. On toimittava periaatteellisesti ja johdonmukaisesti. Ei pidä yrittää pysäyttäa Kiinan kehitystä. Se olisi yksinkertaisesti väärin.
Jos haluamme, että Kiina noudattaa kauppasääntöjä, niin on itsemmekin tehtävä? Jos haluamme heitä tunnustamaan teollisuus- ja tekijänoikeudet, miksi emme myönnä, että ne voivat olla nykyisin liiallisen tiukkoja? Jos haluamme tehdä suuren numeron ihmisoikeuksista, on syytä tunnistaa omat vikamme? Kiinalaiset tunnistavat tekopyhyyden; he näkevät sen.

Neljänneksi, tunnustetaan, että Kiina on kilpailija, mutta myös tärkeä ja välttämätön kumppani. Maailmantalouden vakauden ylläpitäminen ja ilmastonmuutoksen hallinta on mahdotonta ilman yhteistyötä Kiinan kanssa. Ei pidä nähdä suhdetta vain  strategisena kilpailuna. Tasapainottaakseen Kiinan voimaa on tarpeen mukaan toimittava  yhteistyössä sen kanssa; se on välttämätöntä.

Viidenneksi on ymmärrettävä liittoutumisen arvo. Tässä kyse on luottamuksesta. Jos Yhdysvallat haluaa rohkaista muita maita vastustamaan Kiinan kieltämällä sen itsemääräämisoikeudet. Tällaisen suostuvan liittolaisen pitää pitää USA:ta luotettavana liittolaisena. Trumpin aikakaudella se ei ole sellainen.

Martin Wolf lopettaa kolumninsa:

Luottakaamme vapauden ja demokratian arvoihin. Pitää ymmärtää luoda uusia ideoita, joista me olemme riippuvaisia; vanhojen suojelu ei riitä. Tämä onnistuminen puolestaan ​​ riippuu tutkimuksen vapaudesta ja avoimuudesta saada maailmaa parhaat lahjakkuudet luovaan työhön. Jos länsimaat menettävät nämä tekijät, ne menettävät tulevaisuutensa. Vihollisemme ei ole Kiina. 1900-luvun suurin Yhdysvaltain presidentti julisti:

"Ainoa pelko, on pelko itse. “The only thing we have to fear is fear itself.”

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!