AAA = Ei, Ei,Ei

-          Jos ha­lu­taan luo­da ku­va, et­tä Suo­mi on ir­toa­mas­sa Eu­roo­pan jouk­kuees­ta, niin ku­van ra­ken­ta­mi­ses­sa on il­mei­ses­ti on­nis­tut­tu,

töl­väi­si ta­lous­ko­mis­saa­ri Ol­li Rehn uu­den kir­jan­sa jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa per­jan­tai­na Hel­sin­gis­sä.
Rehn moit­tii Myrs­kyn sil­mäs­sä -kir­jas­saan Suo­mea po­pu­lis­mis­ta, jo­ka hei­jas­tuu kaik­kial­le yh­teis­kun­taan ja Eu­roop­pa-kes­kus­te­luun.
Rehn ker­too ys­tä­vän­sä loh­kais­seen, et­tä Suo­men luot­to­luo­ki­tus­ta il­mai­se­va kol­me A:ta kään­tyy suo­ma­lai­sit­tain kuten a englanniksi lausutaan "ei, ei ja ei".

-          Po­pu­lis­mi voi ol­la kan­sa­kun­nan tus­ka­ti­lan kuu­me­mit­ta­ri", Rehn sa­noo.

-          Mut­ta kun se al­kaa vie­dä mu­ka­naan, ol­laan kal­te­val­la pin­nal­la, jos­ta ko­ko kan­sa­kun­ta hel­pos­ti luis­kah­taa ojan poh­jal­le."
Rehn muis­tut­taa, et­tei pie­nel­lä kan­sal­la ole va­raa sul­kea sil­miään ym­pä­röi­väl­tä to­del­li­suu­del­ta. Hs 6.10.2012

Olli Rehn ei myöntänyt eikä kieltänyt, että tuon Kolmen A:n EI,Ei ,Ei viisauden on murjaissut Paavo Lipponen.

Rehnin haastattelu oli taas yksi esimerkki siitä, että media todella tekee kaikkensa PS:n jytkyn varmistamiseksi. .
Timo Soini
sai sanallisesti lätkiä komisaaria ja EU:ta vahoilla herjoillaan. Rehn oli nyrkkeiijä, jonka kädet on sidottu ja kyllä kansa tämän tietää, että sankarihan se,  joka puolustuskyvytöntä hakkaa...

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!