70 x 365,2429 = 25567 päivää

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!