Uskontokunnilla kuten puoleillakin on eroja

HyvC3A4C3A4PC3A4C3A4siC3A4istC3A42015.jpg

Pekka Ervasti, Ylen poltiikkapäällikkö osaa kenkkuilemisen taidon siedettävällä tyylillä, , koska  ilkeyden lisäksi siihen liittyy tietoa ja kokemusta.

Stubbin ja kokoomuslaisten terminologiassa yhteinen tilannekuva tarkoittaa sitä, että kaikkien osapuolten tulisi hyväksyä se kiistämätön tosiseikka, että kokoomuksen yhteinen tilannekuvaon se ainoa oikea yhteinen tilannekuva. Tai oikeastaan se ei ole kokoomuksen yhteinen tilannekuva, vaan valtiovarainministeriön virkamiesten yhteinen tilannekuva, mutta se sopii kokoomukselle kuin polvihousut Stubbille.

Osansa saa Keskustakin:


Kun tilannekuvasta edetäänvaalien jälkeen kohti konkreettisia toimenpiteitä, tarvitaan strateginen hallitusohjelma. Tämän ilmaisuvoimaisen termin taisi ensimmäisenä lanseerata tuleva pääministeri ja kepun messias Juha Sipilä.
Strateginen hallitusohjelma
on kuin Napoleonin mallin mukaan tehty Ranskan perustuslaki: lyhyt ja epäselvä. Se jättää riittävästi mahdollisuuksia poliittiselle luovuudelle ja retoriikalle.


Ja sitten demareiden vuoro

Strateginen hallitusohjelmapitää sisällään globaaleja megatrendejä ainakin, jos asiat menevät kuten demarien Antti Rinne haluaa. Niitä hyödyntämällä Suomi saa vientivetoista talouskasvua. Me hallintoalamaiset emme ihan tarkasti tiedä, mitä globaalit megatrendit ovat, mutta Rinne on kertonut, että niitä voisi löytyä mm. Kiinan ja Intian suunnalta. Lisäksi Nepalissa on kuulemma mahdollisuuksia suomalaiselle cleantechille. Oli miten oli, toverit, globaaleja megatrendejä ei jätetä!

Siinä tavoitettiin tasapuolisuutta. Mutta kyllä tässä tyhmyyskisassa taitaa Stubb viedä voiton. Voitto vahvistuu tietenkin viime vuosien näytöillä ja mielikuvapolitiikan romahduksella sekä paikalta pakenemisen sankaruudella. Niin, että Punamullan suuntaan mennään vaikka termeillä kikkaillankin, niin Ervastin loppuhuipennus kertoo hauskimman totuuden:

Mutta, voi vihervero sentään, kaikki nämä keskeiset poliittiset termit ovat kovin abstrakteja, ylätason jargonia. Niitä on vaikea suoranaisesti kytkeä pienten ja keskisuurten ihmisten arkeen. Onneksi on Timo Soini ja persut! Sieltä löytyy konkreettista vaalimantraa sille, joka sitä kaipaa. Ei muuta kuin tonni käteen ja autovero alas!

Autoveron poisto on sosiaalisesti tosi tyhmää eikä ihan vähän tyhmä ole Kokoomuksen lupaus laskea autoveroa parin miljardin tuloveroalennusten lisäksi.Eli, jos peruspunamultaa tehdään, niin kyllä Soini joutuu syömään monet lupauksensa. Mutta se häneltä käy, sillä nyt on mentävä hallitukseen ehdoitta.

Onko uskontokunnilla väliä ?

Näin Pääsiäisen aikana on tietenkin ainakin esillä Pääsiäisen ilosanoma. Pääsiäinen on ainakin roomalaiskatolisille suurin juhla.Paavin johtama abortin ja ehkäisyn vastainen kirkkokunta ei vastaa käsityksiämme kristillisyydestä.
Uskonnon vapauden nimissä Timo Soini saa olla uskossaan, mutta  emme Hyväksy ROOMALAISKATOLISUUDEN linjaa hyvä. Sen linjan mukaista hallituspolitiikkaa Suomeen ei pidä tuoda.
Protestanttinen uskonpuhdistus ei ole PELKKÄ HISTORIALLINEN TAPAHTUMA. Elävä todistus tästä on ortodoksikirkon jupakka, joka on siiretty Konstantinopolin ratkaistavaksi. Hesari kirjoittaa:

Ju­pak­ka al­koi, kun Hel­sin­gin met­ro­po­liit­ta Ambrosius kut­sui lu­te­ri­lai­sen Hel­sin­gin piis­pan Irja Askolan Us­pens­kin ka­ted­raa­lin alt­ta­ril­le. Or­to­dok­si­kir­kon pe­rin­teen mu­kaan sin­ne ei men­nä, jos siel­lä ei ole ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen liit­ty­vää teh­tä­vää.
Al­koi ryö­py­tys, jos­sa ark­ki­piis­pa Leo tuo­mit­si Amb­ro­siuk­sen teon jul­ki­ses­ti. Amb­ro­sius pe­rus­te­li kut­sua eku­mee­ni­se­na eli kirk­ko­jen vä­li­sen yh­teis­työn elee­nä. Kir­jel­möin­ti or­to­dok­sien kes­kuk­seen on lä­hes en­nen­kuu­lu­ma­ton­ta. Leon sel­vi­tys­pyyn­nön sai Kons­tan­ti­no­po­lin eku­mee­ni­nen pat­riar­kaat­ti eli kir­kon py­hä sy­no­di. Sy­no­di on piis­pain­ko­kous.
Suo­men or­to­dok­si­nen kirk­ko on osa Is­tan­bu­lis­sa si­jait­se­vaa Kons­tan­ti­no­po­lin pat­riar­kaat­tia, mut­ta se te­kee it­seään kos­ke­vat pää­tök­set it­se­näi­ses­ti. Kons­tan­ti­no­po­lin sy­no­dis­ta voi siis tul­la Suo­men or­to­dok­si­sel­le kir­kol­le enin­tään suo­si­tuk­sia.

Vapaamielisiä olemme, mutta saamme sanoa, että tämä vastoin meidän yhteiskunnallisia arvojamme ja että jokin järki pitäisi vahoissa uskontokunnissakin olla.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!