Luottamushenkilöt

NTY Valinnat 13.1.2013

Naantalin Työväenyhdistyksen esitys 13.1.2013 luottamuspaikoiksi
Valtuuston puheenjohtaja
Mikko Rönnholm
Kaupunginhallitus
vpj Hannu Aalto hvj Kimmo Aho
Sirpa Hagsberg hvj Kaisa Sipponen
Arja Savolainen hvj Urpo Alho
Kaupunginhallituksen yleisjaosto
pj Urpo Alho hvj Kimmo Aho
Arja Savolainen hvj Jaana Malmikare
Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto
vpj Kimmo Aho hvj Urpo Alho
Kaisa Sipponen hvj Sirpa Hagsberg
Keskusvaalilautakunta
vpj Riitta Alho
4 varajäsen Timo Saario
Koulutuslautakunta
pj Hannele Vienonen hvj Johanna Laamanen
Juha Takanen hvj Miikka Metsäranta
Kaisa Sipponen hvj Miia Salonen
Kulttuurilautakunta
vpj Isabella Hautala hvj Arja Karvonen
Noora-Nella Maja hvj Jannika Saario
Vapaa-aikalautakunta
vpj Kati Väätänen hvj Minna Teikari-Eura
Veikko Mäkelä hvj Halil Ekiz
Noora Nyrhinen hvj Isabella Hautala
Rakennuslautakunta
Ann-Mari Kymäläinen hvj Tuija Aho
Lasse Leino hvj Manu Laaksonen
Satamalautakunta
vpj Urpo Alho hvj Jukka Järvinen
Jaana Malmikare hvj Riitta Lehto
Sosiaali- ja terveyslautakunta
vpj Pirjo Maja hvj Marika Polso
Marja Nieminen hvj Miia Salonen
Jarmo Hyvönen hvj Markus Helenius
Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto
pj Pirjo Maja hvj Miia Salonen
Markus Helenius hvj Jarmo Hyvönen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyvinvointijaosto
vpj Marika Polso hvj Marja Nieminen
Jarmo Hyvönen hvj Reijo Grönholm
Tekninen lautakunta
pj Kimmo Aho hvj Juhani Kulmala
Timo Rantanen hvj Keijo Salmikivi
Eliisa Ansamaa hvj Minna Rahikkala
Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 2013 – 2016
vpj Maarit Salminen hvj Eliisa Ansamaa
Markku Mäkilä hvj Risto Lehtilä
Tarkastuslautakunta
vpj Lauri Laine hvj Veikko Mäkelä
Erkki Rantanen hvj Ilkka Saari
Kaavoitus- ja ympäristölautakunta
vpj Osmo Salo hvj Miikka Metsäranta
Heikki Lindgren hvj Matti Penttinen
Leena Salo hvj Jaana Malmikare
Saaristolautakunta
vpj Rauno Vänttinen hvj Matti Åkerblom
Seija Salminen hvj Riitta Lehto
Johanna Laamanen hvj Silja Heljander
Vakka-Suomen Sanomat yhtymä valtuusto
Arto Salonen hvj Esa Lindgren
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän valtuusto 2013 – 2016
Marika Polso hvj Isabella Hautala
Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto
Juha Takanen hvj Hannele Vienonen
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto
Marja Nieminen Markus Helenius
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto
Martti Sipponen hvj Maarit Salminen
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
Matti Penttinen
Seppo Hänninen
Leena Luoma
Naantalin musiikkijuhlasäätiön valtuuskunta
pj Mikko Rönnholm
Paavo Pensamo
(Mika Scheinin)
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamiehet (yhteensä 4)
Matti Lindgren
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston edustajakokous
Mikko Rönnholm ve Sirpa Hagsberg
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajalautakunnan työterveysjaosto
Anja Svärd hvj Tarja Honka
Ympäristölautakunnan terveysvalvontajaosto (Raisio)
Leena Salo hvj Osmo Salo

Sosialidemokraattiset luottamushenkilöt Naantalissa 2009-2012

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 

Mikko Rönnholm

Kaupunginhallitus 

1 varapuheenjohtaja. 
Urpo Alho ;hvj Seppo Ansamaa 
Jäsenet:
Hannu Aalto; hvj Kimmo Aho 
Sirpa Hagsberg; hvj Jaana Malmikare 
Arja Savolainen; hvj Marika Polso

Kaupunginhallituksen yleisjaosto 

puheenjohtaja
Arja Savoalinen; hvj Hannu Aalto 
Kimmo Aho; hvj Seppo Ansamaa 
Jaana Malmikare; hvj Marika Polso

Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto 

Varapuheenjohtaja
Hannu Aalto; hvj Seppo Ansamaa 
Marika Polso; hvj Sirpa Hagsberg


Lautakunnat

Keskusvaalilautakunta

          j          Riitta Alho                                               3. vj   Timo Saario

 

Koulutuslautakunta

          pj        Juha Takanen                                         hvj     Markus Helenius

          j          Hannele Vienonen                                  hvj     Ann-Mari Kymäläinen

          j          Seija Salminen                                       hvj     Johanna Laamanen

 

Kulttuurilautakunta

          vpj      Leena Salo                                              hvj     Jannika Saario

          j          Jari Koivunen                                          hvj     Olavi Filppa

 

Vapaa-aikalautakunta

          pj        Kati Väätänen                                          hvj     Matleena Turunen

          j          Isabella Hautala                                        hvj     Anna Järvinen

          j          Tapio Tenlen                                             hvj     Keijo Salmikivi

 

Rakennuslautakunta

          vpj      Veikko Mäkelä                                           hvj     Usko Suominen

          j          Petteri Alanen                                            hvj     Lasse Leino

          j          Ann-Mari Kymäläinen                                  hvj     Tuija Aho

 

Satamalautakunta

          vpj      Jaana Malmikare                                     hvj     Riitta Lehto

          j          Janne Muikkula                                      hvj     Markku Mäkilä

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

          vpj       Heikki Aalto                                           hvj   Jarmo Hyvönen

          j           Pirjo Maja                                             hvj  Ulla Elonen-Kurikka

          j           Raija Haataja-Nurminen                      hvj Annukka Vilenius-Anttila

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto

          pj         Pirjo Maja                                            hvj   Raija Haataja-Nurminen

          j           Jarmo Hyvönen                                   hvj                 Heikki Aalto

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyvinvointijaosto

          vpj       Heikki Aalto                                             hvj            Seppo Vainio

                    Annukka Vilenius-Anttila                         hvj     Johanna Laamanen

Tekninen lautakunta

          pj        Kimmo Aho                                              hvj     Matti Penttinen

          j          Timo Rantanen                                         hvj     Risto Tikka

          j          Eliisa Ansamaa                                         hvj     Sirkka Järvinen

 

Tarkastuslautakunta

          vpj      Lauri Laine                                                hvj     Tapio Korpelainen

          j          Erkki Rantanen                                         hvj     Ilkka Saari

         

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

          vpj      Seppo Ansamaa                                         hvj     Harri Viholainen

          j          Heikki Lindgren                                           hvj     Matti Penttinen

          j          Irmeli Aalto                                                  hvj     Liisa Inkeri Suominen

          j          Minna Teikari-Eura                                      hvj     Minna Rahikkala

 

Saaristolautakunta 2009 - 2012

          vpj      Rauno Vänttinen                             hvj     Pekka Hjelt

          j          Arto Salonen  (Merimasku)            hvj     Osmo Salo   (Merimasku)

          j          Matleena Turunen                          hvj     Jannika Saario

          j          Riitta Lehto                                     hvj     Arja Karvonen

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!